Όροι χρήσης και πνευματικά δικαιώματα

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, έχει δημιουργήσει τον διαδικτυακό τόπο http://www.thracehotels.gr ο οποίος είναι προσβάσιμος και από τα domains :

http://www.visitthrace.gr
http://www.thracehotels.eu
http://www.thracehotels.travel
http://www.thracehotels.info
http://www.thracehotels.net
http://www.thracehotels.org

και για λόγους συντομίας θα αναφέρεται παρακάτω ως webportal, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους παρακάτω Όρους, τους οποίους οι χρήστες της ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του webportal συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Όλο το περιεχόμενο του webportal, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι κατ' αποκλειστικότητα κειμένων, σημάτων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Οι πληροφορίες των ξενοδοχείων σχετικά με την ονομασία, την κατάταξή τους σύμφωνα με τα αστέρια καθώς και την δυναμικότητά τους σε δωμάτια και κλίνες που περιλαμβάνονται στο webportal προέρχονται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι υπόλοιπες, ανά ξενοδοχείο, πληροφορίες έχουν συμπληρωθεί κατά δήλωση των ξενοδόχων, οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη για την ορθότητά τους. Κατά αντιστοιχία, οι πληροφορίες που αφορούν λοιπούς φορείς όπως ξενοδοχεία ή λοιπά καταλύματα συνεργαζόμενων ενώσεων, μουσεία, κέντρα πληροφόρησης κλπ προέρχονται από τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς.

Οι επισκέπτες του webportal έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να αναδημοσιεύσουν το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου χωρίς να τις τροποποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο και αναφέροντας πάντα την προέλευσή τους. Εξαιρείται το περιεχόμενο που αποτελεί ιδιοκτησία τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι κατ' αποκλειστικότητα λογοτύπων, σημάτων, καταχωρημένων ονομάτων, εικόνων και αρχείων.

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει σωστές, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στο webportal. Παρόλα αυτά οι πληροφορίες που παρέχονται μέσα από το webportal έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης δε δεσμεύεται, δεν παρέχει κανένα είδος εγγύησης και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του webportal. Κατά συνέπεια, οι χρήστες του webportal αποδέχονται ότι οφείλουν να αξιολογούν την ορθότητα, την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που βρίσκονται στο webportal και ότι είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να τους προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του webportal.

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, την ποιότητα των υπηρεσιών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους εκτός από του webportal.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται δικαστήρια της Κομοτηνής.


Route planner

Αναζητήστε Ξενοδοχεία, Μουσεία, Αξιοθέατα και άλλα ενδιαφέροντα σημεία πάνω στον χάρτη της Θράκης.

Βρείτε τον δρόμο σας με την online εφαρμογή δρομολόγησης


http://www.thracehotels.gr/maps